• Потешки
  • Пословицы
  • Скороговорки
  • Загадки
  • Считалки

Лень потягота

 

Лень потягота,
Поди на Федота,
С Федота на Якова,
С Якова на всякого,
А со всякого, и с Якова и с Федота
Уходи ты лень потягота
К себе на болота.